W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem

Polityka prywatności i cookies


Polityka Prywatności


W niniejszym dokumencie przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych, wskazujemy i wyjaśniamy:

 • w jakich celach to robimy,
 • na jakiej podstawie prawnej,
 • jak długo je przechowujemy,
 • informujemy jakie prawa przysługują osobom, których dane przetwarzamy.


Kto jest administratorem Państwa danych osobowych


Administratorem Danych Osobowych (dalej „Administrator”) jest Konsultant IT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Krzywa 21, 60-118 Poznań, KRS pod numerem 0000179641 posiadająca NIP 778 13 88 065, REGON 639850778 (zwana dalej „Spółką”)

Spółka jako Administrator dokłada najwyższej staranności, aby zrealizować wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) i w ten sposób chronić Państwa dane osobowe.

Mogą się Państwo kontaktować z nami za pośrednictwem poczty zwykłej na wskazany wyżej adres siedziby lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: iod@konsultant-it.pl  


Cel, podstawa prawna i okres przetwarzania Państwa danych osobowych


W ramach swojej działalności Spółka może gromadzić i przetwarzać Państwa dane osobowe


1. W celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę jako Administrator:


 • w celu udzielenia odpowiedzi na pytania przekazywane przez Państwa do Spółki za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej
 • w celu ochrony przed roszczeniami w związku z prowadzoną działalnością,
 • w celu informowania o wydarzeniach organizowanych przez Spółkę oraz działalności Spółki.

(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO)

W powyższych przypadkach dane Państwa będą przetwarzane do czasu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania przekazane do Spółki, a następnie przez 3 lata w celu ochrony przed ewentualnymi roszczeniami lub do wycofania przez Państwa zgody na ich przetwarzanie. 

W przypadku, gdy toczy się spór lub trwa postępowanie, w szczególności sądowe, okres przetwarzania będzie liczony od dnia zakończenia sporu lub prawomocnego zakończenia postępowania.


2. W celu realizacji umów zawartych przez Spółkę z podmiotami i osobami współpracującymi oraz obsługi złożonych zamówień


(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

W powyższym przypadku dane Państwa będą przetwarzane przez okres współpracy i przez okres przewidziany przepisami prawa w celu ochrony przed ewentualnymi roszczeniami.


3. W celu prowadzenia procesów rekrutacyjnych przez Spółkę 


(podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. a i b RODO)

W niniejszym przypadku Państwa dane przetwarzane będą przez okres rekrutacji oraz, jeśli Państwo wyrażą zgodę - dla celów przyszłych rekrutacji przez okres zadeklarowany na odrębnym oświadczeniu.


W celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Spółce


(podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

W tym przypadku dane osobowe będą przetwarzane tak długo jak wynika to z obowiązujących przepisów prawa.

Informujemy także, że przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez Spółkę nie występuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowanie.

 

Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom


 • Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być nasi kontrahenci, dostawcy usług i towarów, firmy przewozowe a także inne podmioty przetwarzające dane w imieniu Spółki na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, jak również audytorzy, prawnicy, doradcy i konsultanci współpracujący ze Spółką.
 • Podmioty które przetwarzają dane w imieniu Spółki działają na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych i na równi ze Spółką są zobowiązane do ich ochrony.
 • Oświadczamy, iż nigdy nie przekazujemy Pani/Pana danych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych.

 

Prawa osób, których dane osobowe przetwarzamy

 

 • Zgodnie z RODO (art. 15 – 22) przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, prawo uzyskania kopii danych, prawo ograniczenia przetwarzania a także prawo żądania sprostowania oraz – w określonych przypadkach – usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 • Osoby, których dane przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu mogą zgłosić sprzeciw, oświadczając, że nie życzą sobie, byśmy na tej podstawie przetwarzali ich dane osobowe.
 • Spółka jako administrator nie udostępnia Państwa danych osobom nieuprawnionym. Dlatego jeśli będziemy mieli wątpliwości co do tego, że osoba, która np. prosi o dostęp do danych lub żąda ich usunięcia, to rzeczywiście osoba, której dane przetwarzamy, możemy zwrócić się do niej z prośbą o dodatkowe informacje.


Inspektor Ochrony Danych


Informujemy, iż Spółka powołała i zgłosiła do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres email: iod@konsultant-it.pl  


Prawo wniesienia skargi do PUODO


 W przypadku gdy uznają Państwo, że ich prawa zostały naruszone, przysługuje Państwu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2. 

Certyfikat przedsiębiorstwa Fair Play

29 XII 2022, 08:56:00

Jest nam miło poinformować, że końcem 2022r. otrzymaliśmy certyfikat Przedsiębiorstwa Fair Play. To dla nas duże wyróżnienie, ze ...

Kontakt

Konsultant IT Sp.z.o.o.
ul. Krzywa 21
60-118 Poznań
+48 (61) 662-42-22
biuro@konsultant-it.pl